diaАпаратно – програмний комплекс
контролю функціонального стану організму людини

Можливості АПДК «Intera-DiaCor»:
- поглиблений контроль всіх органів і систем за 90 хвилин;
можливість діагностики ВСІХ органів і систем у пацієнтів будь-якого віку;
- висока чутливість у виявленні функціональних відхилень навіть у ПОЧАТКОВІЙ стадії їх розвитку;
- визначення типу токсичного навантаження на організм: паразитарної, бактеріальної, вірусної, хімічної ендогенної та екзогенної;
- прогностична оцінка патологічних порушень з плином часу;
- можливість ШВИДКОЇ і НАЙБІЛЬШ АДЕКВАТНОЇ корекції виявлених відхилень з допомогою природних чинників;

- дозволяє здійснювати КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД у лікуванні наслідків стресів, гострих і хронічних захворювань;
- ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДБІР необхідних параметрів лікувальних та коригуючих впливів на організм;
- ВИСОКА ТОЧНІСТЬ І ЗРУЧНІСТЬ ДЛЯ ПАЦІЄНТА;
- БЕЗБОЛІСНІСТЬ – для пацієнта;
- можливість накопичення даних про стан пацієнта і використання для розрахунку ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМУ лікування і профілактики різних захворювань.

Новизна і особливості АПДК «Intera-DiaCor»

22Апаратно-програмний діагностичний комплекс (АПДК) «Intera-DiaCor» одномоментно реєструє сукупність різноманітних електрофізіологічних характеристик шкірних зон, рефлекторно пов'язаних на різних топографічних рівнях з сегментами спинного мозку (шийними, грудними, попереково-крижовий) і нервовими сплетеннями, через які здійснюється нервова (парасимпатична і симпатична) регуляція внутрішніх органів.

   На відміну від інших електропунктурних методів, показники АПДК, що відображають стан шкірних зон не залежать від ідиомоторних реакцій руки оператора-лікаря, суб'єктивно впливають на силу тиску вимірювального електрода та відповідно на якість отриманих результатів. У АПДК здійснюється постійний контакт електродів зі шкірою пацієнта, безперервно контролюється в процесі діагностики, що дозволяє об'єктивно проводити вимірювання середнього медичного персоналу.

  На підставі аналізу показників кривих електропровідності шкіри чола, долонь і стоп, залежних від лабільності вегетативної та центральної нервової систем, визначаються індивідуальні психофізіологічні характеристики пацієнта і його реакція на вплив різних факторів зовнішнього середовища, що особливо важливо для тестування осіб, зайнятих операторською діяльністю, водіїв, льотчиків, спортсменів і т. д. Програмні режими та алгоритми вимірювання по 30 відведенням дозволяють визначати «індивідуальний шкірний код» (параметри електропровідності різному топографічно розташованих зон шкіри), який залежить від особливостей вегетативної гормональної регуляції та функціонального стану внутрішніх органів.33

Мал. 1. Індивідуальний шкірний код та електрофізіологічні параметри проекційних зон шкіри чола, кистей і стоп.

Параметри «шкірного коду» з урахуванням сумації певних відведень та індивідуальних психофізіологічних особливостей пацієнта, характеризують стан вегетативної та центральної нервової систем на різних топографічних рівнях, а також функціональний стан внутрішніх органів взаємопов'язаних з певними рецепторними зонами шкіри.

44Мал. 2.  Електрофізіологічні характеристики стану підшлункової залози.

Аналіз параметрів електропровідності по постійному струму дозволяє опосередковано визначити сумарні біофізичні характеристики окремих органів та систем на клітинному рівні у їх функціональному єдності з показниками цілісного організму.

66Біофізичні характеристики є основою розроблених критеріїв оцінки стану внутрішніх органів: «сумарний мембранний потенціал», «сумарна рецепторна чутливість», «сприйнятливість», «реактивність», «альтерація», «демобілізація», «інтоксикація», що дозволяє поглибити уявлення про патофізіологічних процесах на клітинному рівні.

Додаткова реєстрація електрофізіологічних показників щодо біологічно активних

точок шкіри голови, що відображають процеси нейрогормональної регуляції 55(вимірювальна проекція гіпоталамуса - гіпофіза), розширює спектр інформаційних

показників. При цьому збільшується можливість реєстрації характерних кривих феноменів швидкого падіння (ФБП) струму, що з урахуванням зміни сумарних біофізичних параметрів клітин дозволяє оцінювати ступінь пошкодження органу в зв'язку з токсичною навантаженням різної етіології: паразитарної, бактеріальної, вірусної, хімічної ендогенної або екзогенної.

 

 

77Мал. 3. Діаграма стану хребта та оцінки стану внутрішніх органів.

Для діагностики стану хребта використовується режим часу «відсічення» при тривалих вимірах кожного відведення (не менше 2-3 сек). Асиметрія показників щодо хребетного стовпа і збільшення висоти стовпчиків сірого кольору свідчить про зсувах хребців і зменшення висоти міжхребцевих дисків.

Програмне прогнозування розвитку патологічних процесів визначає зміни різних органів і систем у момент діагностики до перших ознак виникнення запалення в минулому до функціональної недостатності в сьогоденні або майбутньому. За результатами діагностики індивідуально для кожного пацієнта оцінюється процентна ефективність, рекомендованих лікувальних засобів.