• Методика комплексного обстеження організму була розроблена українським лікарям Падченко Сергієм Івановичем. Автор методики закінчив Київський медичний інститут 1975 року, кандидат медичних наук, науковий керівник науково-виробничого підприємства «Інтера». У процесі наукової діяльності, розпочатої наприкінці 70-х років, проводив лабораторно-експериментальні дослідження та теоретично обґрунтував науковий напрямок з вивчення мінливості рецептивних полів шкіри, що відображають особливості вегетативної регуляції та функціональний стан організму в цілому. Результати роботи дозволили впровадити в медичну практику апаратно-програмний комплекс Intera-Diacor для оцінки функціонального стану людини.

 

 • "INTERA-DIACOR" ДОЗВОЛЯЄ ДІАГНОСТУВАТИ ЗАХВОРЮВАННЯ:
  • Дихальної системи:
 • За інформативною цінністю повністю відповідає результатам бронхоскопії * та рентгенографії * органів грудної клітки.
  • Серцево-судинної системи
   (включно із судинами):
 • За інформативною цінністю повністю відповідає результатам бронхоскопії * та рентгенографії * органів грудної клітки.
  • Травної системи:
 • Діагностичним значення відповідає результатам УЗД* внутрішніх органів (стравоходу, шлунка, печінки, підшлункової залози, жовчного міхура, тонкого, товстого кишечника).
  • Сечо-статевої системи:
 • Відповідає результатам УЗД* органів сечостатевої системи (нирок, сечового міхура, простати та матки) та результатам мамограми.
  • Імунної системи та кровотворних органів:
 • Відповідність до результатів розгорнотої імунограми.
  • Лімфатичної системи:
 • Прилад показує ступінь забруднення інфекцією/паразитами/грибками/вірусами.
  • Ендокринної системи:
 • Отримані результати відповідають УЗД* ендокринних органів (щитоподібної та паращитоподібної залоз, наднирників, яйників та яєчок) та гормонограмі **.
  • Нервової системи:
 • Відповідність до результатів електроенцефалограми, обстеження судин очного дна та аудіометрії.
  • Кістково-м'язово-суглобової системи (включно з усіма відділами хребта):
 • Отримані результати відповідають денситометрії та МРТ усіх відділів хребта.
  • Діагностика гельмінтів та токсичного навантаження.
 • Прилад показує паразитів і токсини в різних органах і системах.
 • Примітка:
  * – без встановлення точних розмірів новоутворів, пухлин, конкрементів, тільки константує їх наявність;
  ** – без абсолютних значень рівня гормону, лише відображає норму та відхилення від неї в сторону зниження або підвищення.
 •