«Intera-DiaCor» дозволяє обстежити захворювання:

 

pipдихальної системи:
за інформативною цінністю повністю відповідає результатам бронхоскопії
та рентгенографії1 органів грудної клітки;

pipсерцево-судинної системи (включно із судинами):
співзвучне з результатами ектрокардіограми, ангіографії судин головного мозку,
коронарних і сонних артерій, дуги аорти, артерій та вен кінцівок, а також частково коронарографії;
травної системи:
діагностичним значення відповідає результатам УЗД1 внутрішніх органів (печінки, підшлункової залози, жовчного міхура), фіброезофагогастродуоденоскопії та колоноскопії;

pipкишково-шлункового тракту:

діагностичним значення відповідає результатам УЗД1 внутрішніх органів (печінки, підшлункової залози, жовчного міхура), фіброезофагогастродуоденоскопії та колоноскопії;

pipсечо-статевої системи:
відповідає результатам УЗД1 органів сечостатевої системи (нирок,
сечового міхура, простати та матки) та результатам маммограми;

pipімунної системи та кровотворних органів:
відповідність до результатів розгорнотої імунограми;

pipендокринної системи:
отримані результати відповідають УЗД1 ендокринних органів (щитоподібної та
паращитоподібної залоз, наднирників, яйників та яєчок) та та гормонограмі2 (рівень гормонів гіпофізу (соматотропіну, пролактину, гонадотропіну, тиреотропного гормону, адренокортикотропного гормону, вазопресину), інсуліну, паратгормону, тироїдних гормонів, статевих гормонів, а також мелатоніну і серотоніну);

55pipнервової системи:
відповідність до результатів електроенцефалограми, обстеження судин очного дна та аудіометрії;

pipкістково-м'язово-суглобової системи (включно з усіма відділами хребта):

отримані результати відповідають денситометрії та МРТ усіх відділів хребта;

pipвиявлення гельмінтів та токсичного навантаження.

 

Примітка:
1 – без встановлення точних розмірів новоутворів, пухлин, конкрементів, тільки константує їх наявність;
2 – без абсолютних значень рівня гормону, лише відображає норму та відхилення від неї в сторону зниження або підвищення.

 

Принцип роботи АПДК «Intera-DiaCor»

44АПДК «Intera-DiaCor» реєструє сукупність різноманітних електрофізіологічних характеристик шкірних зон, рефлекторно пов'язаних на різних топографічних рівнях з сегментами спинного мозку (з шийними, грудними, попереково-крижовим) і нервовими сплетеннями, через які здійснюється нервова регуляція внутрішніх органів.
Впродовж 30 хв., коли здійснюється реєстрація та запис основних діагностичних показників, забезпечується постійний контакт електродів зі шкірою пацієнта. Показники АПДК, які відображають стан шкірних зон, не залежать від ідіомоторних реакцій руки лікаря, а відтак позбавлені суб'єктивного впливу. Саме це забезпечує високу точність обстеження.
77Додаткова реєстрація електрофізіологічних показників щодо біологічно активних точок шкіри голови, що відображають процеси нейрогормональної регуляції (вимірювальна проекція гіпоталамуса- гіпофіза), розширює спектр інформативності. У цей час збільшується можливість реєстрації характерних кривих – феноменів швидкого падіння (ФШП) струму, що з урахуванням зміни сумарних біофізичних параметрів клітин дозволяє оцінювати ступінь пошкодження органу в зв'язку з токсичним навантаженням різної етіології: паразитарної, бактеріальної, вірусної, хімічної ендогенної або екзогенної.
Для діагностики стану хребта використовується режим часу «відсічення» під час тривалих вимірів у кожному відведенні (не менше 2-3 сек), що дозволяє виявити зміщення хребців і зменшення висоти міжхребцевих дисків.
Програмне прогнозування патологічних процесів визначає зміни різних органів і систем у момент діагностики: від перших ознак виникнення запалення в минулому до функціональної недостатності в сьогоденні або у майбутньому. За результатами діагностики індивідуально для кожного пацієнта оцінюється процентна ефективність, рекомендованих лікувальних засобів.